Skip to main content

Kroz više od 1700 godina, zahvaljujući kontinuitetu življenja, palača se sačuvala toliko da danas predstavlja jednu od najboljih antičkih palača Rimskog carstva.

Svi graditeljski dijelovi, od antike do danas, izvrsno su sačuvani u samoj Dioklecijanovoj palači ali i gradu oko nje.